ZakładEksploatacji Sieci i Transportu

Zakład Eksploatacji Sieci i Transportu zajmuje się eksploatacją i konserwacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ich urządzeniami na terenie miasta oraz na terenie gmin ościennych.

Do zadań Zakładu Eksploatacji Sieci i Transportu należy:

- wykonywanie przeglądów miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

- usuwanie powstałych awarii wodociągowych i kanalizacyjnych,

- konserwacja i remonty bieżące sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej,

- konserwacja i remonty bieżące urządzeń zabudowanych na sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej,

- utrzymywanie w sprawności hydrantów p. poż.,

- eksploatacja, konserwacja i remonty bieżące przepompowni ścieków,

- konserwacja i remonty sieci kanalizacji deszczowej powierzonej umową do eksploatacji OPWiK,

- planowanie remontów w zakresie gospodarki wodociągowo – kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej na terenie miasta,

- prowadzenie sprawozdawczości,

- prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi robotami,

- realizacja inwestycji własnych i zleconych,

- kontrola nielegalnych przyłączy wod. – kan.,

- wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz sieci kanalizacji deszczowej,

- opiniowanie projektów budowlanych w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami.

 

Zakład Eksploatacji Sieci i Transportu zajmuje się zabezpieczeniem logistycznym wszystkich komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz świadczy usługi w zakresie profesjonalnej obsługi kanalizacji deszczowych, sanitarnych, ogólnospławnych w pełnym zakresie przekrojów. Nasze usługi wykonujemy metodą hydrodynamiczną przy użyciu specjalistycznego sprzętu ciśnieniowego.

Świadczymy również usługi sprzętem budowlanym do wykonywania wszelkiego rodzaju robót ziemnych.

Posiadamy profesjonalny sprzęt :

  • pojazd ssąco-płuczący z recyklingiem firmy KAISER ECO COMBI II przystosowany do pracy w zakresie średnic 150 mm-1200 mm z pompą wysokociśnieniową o wydajności 350 l/min i ciśnieniu roboczym 200 bar oraz z możliwością zasysania nieczystości z głębokości do 12 m,
  • pojazd ciśnieniowy firmy WUKO SC-422 do udrażniania kanalizacji,
  • pojazd asenizacyjny firmy WUKO SW-201 do czyszczenia wpustów ulicznych,
  • kamera inspekcyjna firmy RITEC z możliwością pracy w rurach o średnicy od 160 mm do 1000 mm,
  • koparko-ładowarki firmy JCB,
  • koparka kołowa CASE WX 185 o masie roboczej 20 ton,
  • minikoparka gąsienicowa KUBOTA KX 101,