Władze SpółkiOPWiK

Władze Spółki

Zgromadzenie Wspólników
Zgromadzenie Wspólników reprezentowane jest przez Prezydenta Miasta Ostrołęki – Pana Pawła Niewiadomskiego.

 

Rada Nadzorcza:

 • Wiesław Piaściński

  Przewodniczący Rady Nadzorczej - przedstawiciel Miasta

 • Bogusław Bernard Mierzejewski

  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej -  przedstawiciel Miasta

 • Katarzyna Nowak

  Członek Rady Nadzorczej -  przedstawiciel Miasta

 • Grzegorz Kruczyk

  Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel Pracowników

 • Jarosław Choromański

  Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel Pracowników

 

Zarząd:

 • Andrzej Jagielski - Prezes Zarządu

 

Prokurent:

 • Emilia Chrzanowska 

   

 

 

 

Struktura własnościowa

Miasto Ostrołęka posiada 100 % udziałów w OPWiK Sp. z o.o.
Kapitał zakładowy wynosi: 
53 860 000,00 zł i dzieli się na 107 720 udziałów.

Pliki do pobrania