Władze SpółkiOPWiK

Władze Spółki

Zgromadzenie Wspólników
Zgromadzenie Wspólników reprezentowane jest przez Prezydenta Miasta Ostrołęki– Pana Łukasza Kulika.

 

Rada Nadzorcza:

 • Włodzimierz Walenty Janczewski

  Przewodniczący Rady Nadzorczej - przedstawiciel Miasta

 • Kazimierz Łoniewski

  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej -  przedstawiciel Miasta

 • Katarzyna Nowak

  Członek Rady Nadzorczej -  przedstawiciel Miasta

 • Grzegorz Kruczyk

  Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel Pracowników

 • Jarosław Choromański

  Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel Pracowników

Zarząd:

 • Rafał Lis - Prezes Zarządu

 • Marek Kurhan - Wiceprezes Zarządu

 • Emilia Chrzanowska - Prokurent

   

   

  Struktura własnościowa

  Miasto Ostrołęka posiada 100 % udziałów w OPWiK Sp. z o.o.
  Kapitał zakładowy wynosi: 
  49 886 000,00zł i dzieli się na 99 772 udziały.

  Pliki do pobrania