StrefaKlienta
Dział Obsługi Klienta powstał dla poprawy jakości świadczonych usług zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów.
 

W jednym miejscu można teraz załatwić wiele rozmaitych spraw związanych m.in. z:

  •  przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  •  załatwieniem spraw w zakresie zawierania umów na dostawą wody i odbiór ścieków,
  •  przekazaniem wskazań wodomierza,
  •  reklamacją rachunków wystawionych przez OPWiK i regulowaniem należności,
  •  awariami sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
  •  zleceniem usług świadczonych przez OPWiK w Ostrołęce sp. z o. o.,
  • Nasze przesłanie to świadczenie usług na rzecz klienta, które będą równie wysokiej jakości jak dostarczana przez nas woda.

 

 

 

 

Opłatę za zużytą wodę i odprowadzone ścieki można uiścić w kasie Spółki Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 - 14:00

Należność można również uregulować przelewem na konto:

Bank Pekao S.A. 78 1240 5787 1111 0010 8720 5632