Władze SpółkiOPWiK

Władze Spółki

Zgromadzenie Wspólników
Zgromadzenie Wspólników reprezentowane jest przez Prezydenta Miasta Ostrołęki– Pana Łukasza Kulika.

Rada Nadzorcza

 • Włodzimierz Walenty Janczewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Przedstawiciel Miasta
 • Kazimierz Łoniewski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  Przedstawiciel Miasta
 • Sylwia Mulewska - Członek Rady Nadzorczej
  Przedstawiciel Miasta
 • Tadeusz Dumała - Członek Rady Nadzorczej
  Przedstawiciel Pracowników
 • Grzegorz Kruczyk  - Członek Rady Nadzorczej
  Przedstawiciel Pracowników

Zarząd:

 • Bogusław Bernard Mierzejewski - Prezes Zarządu
 • Rafał Lis - Wiceprezes Zarządu

 

Struktura własnościowa

Miasto Ostrołęka posiada 100 % udziałów w OPWiK Sp. z o.o.
Kapitał zakładowy wynosi: 
49 886 000,00zł i dzieli się na 99 772 udziały.