KOMUNIKAT

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje,
że od 01 stycznia 2018 roku istnieje możliwość przesyłania Państwu faktur za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
w formie elektronicznej na wskazany przez Państwa adres e - mail.
W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przekazywanie faktur
w sposób opisany powyżej, proszę o wypełnienie załączonego „Oświadczenia o akceptacji faktur elektronicznych”
i przekazanie/przesłanie do siedziby OPWiK Sp. z o. o., ulica Kurpiowska 21 – Budynek A – Biuro Obsługi Klienta.

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Każdego dnia dostarczamy uzdatnioną wodę do gospodarstw domowych i firm z Ostrołęki oraz okolicznych miejscowości. Utrzymujemy i eksploatujemy ujęcia wody, wiele kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Utrzymujemy dwie oczyszczalnie ścieków. Świadczymy usługi dla ludności m.in. w zakresie wykonawstwa przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacyjnych oraz badań laboratoryjnych wody i ścieków.

Na stronie tej udostępnimy Państwu rzetelnej i wyczerpującej informacji o Naszym Przedsiębiorstwie, o możliwości współpracy.

W celu ułatwienia współpracy i kontaktu z OPWiK zamieszczamy szereg istotnych informacji a także druki i formularze, które pozwolą Państwu zaoszczędzić czas przy załatwianiu spraw, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu w naszym Przedsiębiorstwie. 


Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.