Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

poszukuje osoby na stanowisko:

KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO - OPERATOR KOPARKI

 

ZADANIA:

 • prowadzenie prac związanych z załadunkiem i rozładunkiem pojazdów
 • obsługa koparki oraz koparko-ładowarki związana z wykonywaniem robót ziemnych
 • wykonywanie prac pomocniczych przy eksploatacji i obsłudze urządzeń wodno-kanalizacyjnych

 

WYMAGANIA:

 • Prawo jazdy kategorii B, C, C + E,
 • Uprawnienia do obsługi koparko - ładowarek, klasa III, wszystkie typy
 • Uprawnienia do obsługi koparek jednonaczyniowych, klasa III

 

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi;
 • szkolenia specjalistyczne.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • CV;
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy;
 • mile widziane referencje.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie lub złożenie aplikacji w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dane osoby składającej ofertę tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania wraz z podaniem stanowiska pracy, na które prowadzona jest rekrutacja, na adres OPWiK Sp. z o.o. w Ostrołęce ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka lub w sekretariacie OPWiK znajdującego się pod tym samym adresem w terminie do dnia 16 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00.

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy kandydatów poinformujemy telefonicznie.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia rekrutacji na każdym etapie bez podania przyczyny.

Złożone przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane przez OPWiK Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO - OPERATOR KOPARKI.

Wzięcie udziału w rekrutacji wymaga uprzedniego zapoznania z poniższą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dla kandydata o pracę. 

W przypadku podania danych osobowych innych niż wymagane w powyższym ogłoszeniu o pracę na stanowisko KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO - OPERATOR KOPARKI, należy do składanej dokumentacji dołączyć zgodę na przetwarzanie tych danych.