Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

poszukuje osoby na stanowisko:

 

ELEKTRYK /AUTOMATYK

GŁÓWNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • eksploatacja, konserwacja, prace remontowe maszyn i urządzeń.  Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem ruchu maszyn i urządzeń;
 • eksploatacja i konserwacja urządzeń, instalacji automatyki i urządzeń pomiarowych oraz monitoringu w zakresie procesu technologicznego
 • wykonywanie prac elektromonterskich w obiektach technologicznych i infrastruktury technicznej  ( rozdzielnie, szafy sterownicze);
 • eksploatacja i konserwacja urządzeń do pomiarów on-line, wymiana zużytych części i uzupełnienie reagentów
 • wykonywanie prac eksploatacyjnych nadrzędnych układów sterowania, procesowych przyrządów pomiarowych
 • wykonywanie czynności eksploatacyjnych i ruchowych urządzeń elektroenergetycznych
 • obsługa istniejących układów sterowania PLC
 • dbanie o właściwy stan techniczny maszyn i urządzeń w obiektach Zakładu Oczyszczania Ścieków;
 • obsługa istniejących układów zasilania i sterowania obiektów i urządzeń;
 • diagnostyka awarii w obszarze zasilania i sterowania obiektów oraz zabezpieczanie miejsca awarii;
 • obsługa maszyn i urządzeń zgodnie z posiadanymi uprawnieniami wynikającymi z przepisów szczególnych;
 • prowadzenie napraw i działań prewencyjnych;
 • wykonywanie bieżących przeglądów i prac instalacyjnych;
 • udział we wdrażaniu nowych rozwiązań w obiektach Zakładów będących w obszarze działalności Przedsiębiorstwa.

WYMAGANIA:

 • wykształcenia min. zasadniczego zawodowego, preferowany kierunek: elektrotechnika, automatyka, elektronika, energetyka lub pokrewne;
 • świadectwa kwalifikacyjnego gr I na stanowisku eksploatacji do 1 kV w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, mile widziane świadectwo kwalifikacji gr I na stanowisku eksploatacji powyżej 1 kV;
 • umiejętności czytania schematów elektrycznych;
 • umiejętność czytania rysunków technicznych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • prawo jazdy kat. „B”;
 • dyspozycyjność;
 • mile widziane doświadczenie w programowaniu sterowników PLC

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi;
 • szkolenia specjalistyczne.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • CV;
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy;
 • mile widziane referencje.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie lub złożenie aplikacji w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dane osoby składającej ofertę tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania wraz z podaniem stanowiska pracy, na które prowadzona jest rekrutacja, na adres OPWiK Sp. z o.o. w Ostrołęce ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka lub w sekretariacie OPWiK znajdującego się pod tym samym adresem w terminie do dnia 16 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00.

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy kandydatów poinformujemy telefonicznie.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia rekrutacji na każdym etapie bez podania przyczyny.

Złożone przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane przez OPWiK Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Elektryk/ Automatyk.

Wzięcie udziału w rekrutacji wymaga uprzedniego zapoznania z poniższą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dla kandydata o pracę. 

W przypadku podania danych osobowych innych niż wymagane w powyższym ogłoszeniu o pracę na stanowisko Elektryk/ Automatyk, należy do składanej dokumentacji dołączyć zgodę na przetwarzanie tych danych.